תגיש לי for Dummies

When you've got not produced the media on your own then It's also wise to specify where you observed it, i.e., in most cases website link to the web site where you received it, plus the terms of use for articles from that web site. In case the written content is really a by-product of the copyrighted function, you should source the names along with a licence of the initial authors likewise.

File:Naharia_IMG_1163.jpg has long been mentioned at Commons:Deletion requests so the community can talk about irrespective of whether it should be retained or not. We would respect it if you may check out voice your viewpoint relating to this at its entry.

Thanks for uploading Image:Harhab mini.JPG. I see the image web site at the moment doesn't specify who made the articles, so the copyright status is unclear. When you've got not made this media by yourself then you must argue that We now have the correct to use the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging under).

מובטלים - אלה הן האופציות שלכם זאת ההזדמנות להשיג יתרון יחסי על פני אחרים

'באווירה הנוכחית', אני סומך עליך שתסדר כאן את הענייניםבתודה,

Should you developed this file, be sure to note that The reality that it's been proposed for deletion doesn't automatically necessarily mean that we don't benefit your type contribution. It merely implies that just one human being believes that there is some unique issue with it, like a copyright difficulty.

File:Mohammad_Said_Kalash_P1070835.JPG has actually been shown at Commons:Deletion requests so the Neighborhood can focus on regardless of whether it ought to be stored or not. We'd recognize it if you could head over to voice your viewpoint relating to this at its entry.

מתי ההמלצה לא משכנעת: "המלצה לא מאוזנת. כשכל הדברים שנאמרים בשיחה עם הממליץ הם שליליים (מפתיע, אבל זה קורה) או חיוביים בצורה גורפת. כשיש ביקורת על-אודות המועמד, אני מצליחה לחוש האם היא לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. במקרה כזה לא אתייחס לדברי הממליץ. אגב, קל לזהות מצבים כאלה כיוון שמנהל-ממונה לא מפרגן נוטה לדבר הרבה יותר על האישיות של המועמד ולא על העשייה שלו.

If someone else produced the articles, or whether it is based upon somebody else's do the job, the source should be the handle towards the Website where you observed it, the title and ISBN with the reserve you scanned it from, or similar.

"סגירת בית חולים זה דבר הזוי, שיכול לקרות רק במדינה הזויה"

In the event you created this file, be sure to Observe that The truth that it has been proposed for deletion would not automatically suggest that we do not benefit your variety contribution. It just means that a person man or woman believes that there is some unique dilemma with it, like a copyright issue.

When you concur, check here I'll delete these visuals. I don't mean to pick a combat along with you - these are typically the rules on Commons which ought to be enforced by every Local community member.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not likely affect the result of the nomination. Thank you!

Hello Deror avi, you claim there was no German court docket rulling that a museum isn't a "general public location". Be sure to be refered to this choice because of the BGH which makes clear that § fifty nine Abs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *